Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Şirket Departmanları Nelerdir
#1
Herkese merhaba. Bugün sizlere farklı bir konudan bahsetmek istedim. Daha öncelerde kurumsal şirket hakkında bilgi vermiştim yanılmıyorsam. Şimdi de Bir şirketin departmanlarından bahsetmek istedim kısaca. Bir daha ki başlığım yönetici koçu nedir olacak. Sorunuz varsa yorumlarda buluşalım Smile

İşletme Departmanları ve Görevleri
İşletmeler departmanlara ayrılmış karmaşık yapılardır. İşletmelerin sahip oldukları departmanlar işlerinin daha kolay yürümesini, karmaşıklığı azaltamaya yardımcı olmak gibi pek çok konuda yarar sağlar. İşletmelerin amaçları kâr sağlamak ve toplumsal hizmet sunarak işletmenin varlığını sürdürebilmektir. İşletmelerin amaçlarını yerine getirebilmesi için pek çok faaliyeti yerine getirebilmesi gerekir. İşletme departmanları işletmelerin temel işlevlerini ifade eden bir kavramdır.

Üretim Departmanı
Üretim departmanı en genel tanımıyla ürün veya hizmetlerin yaratılmasına yardımcı olan fonksiyon olarak tanımlanır. Ürün veya hizmetlerin üretim departmanının içinde yer alabilmesi için ekonomik değere sahip olmalıdır. Üretim departmanı incelendiğinde karşınıza üretim yönetimi kavramı çıkar.
Üretim yönetimi, üretim sürecinin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesini hedefler. Üretim yönetiminin amacı müşterilerin ihtiyacını karşılayan ürünlerin kalite, miktar, maliyet ve zaman olarak en uygun şekilde müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek ve en fazla kârı elde etmektir. Üretim yönetiminin bu amaçlarını yerine getirebilmesi için bazı faaliyetleri yerine getirebilmesi gerekir.

Pazarlama Departmanı
Pazarlama kavramı en basit tanımıyla mal veya hizmetin üreticiden tüketiciye doğru akışının sağlanmasıdır. Pazarlama departmanı işletme faaliyetlerini yerine getirmektir. Pazarlama departmanı müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışır. Günümüzde pazarlama faaliyetleri müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzerine kuruludur. Bunun nedeni insanların artık pek çok seçeneğe sahip olması ve ihtiyacını karşılayabilecek ürün veya hizmeti tercih etmeleridir.

Yönetim Departmanı
Yönetim departmanı işletmenin her departmanın uygulanan en genel fonksiyonudur. İşletmelerin başarılı şekilde işlerini yapabilmeleri için iyi bir yönetim departmanına sahip olmaları gereklidir. Yönetim ise kendi başına bir süreçtir. Yönetim departmanının işletmelerde oldukça önemli bir yeri vardır. Yönetim departmanı incelendiğinde karşınıza yönetim ve yönetici kavramları çıkacaktır. Yönetim kavramı işletmenin amaçlarını etkili ve verimli olarak gerçekleştirebilmek için yönetim sürecinin uygulanmasıdır. Yönetim kavramının bir diğer anlamı ise başkaları vasıtasıyla iş görmektir.
Yönetici kavramı ise yönetim sürecinin tüm sorumluluklarını alan kişiyi ifade eder. Yöneticiler işletmelerin sahip oldukları kaynakları planlayan, organize eden, yönelten, koordine edilmesini sağlayan ve denetiminden sorumlu olan kişidir. Yöneticiler işletmelerin kâr ve zarar risklerini üstlenmezler. Yöneticiler sadece yönlendirme yapar ve süreçleri yönetirler. Eğer ihtiyaç duyulursa bir yönetici kurumsal koç yardımcı olabilir. Bu şirketlerin ve yöneticilerin isteğine bağlıdır.

Finans Departmanı
Finans departmanı, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan nakit akışının işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekildeplanlanması, izlenmesi ve kontrol edilmesiyle gerçekleştirilir. Finans departmanı her departmanda olduğu gibi işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için işletmeye yardımcı olur. Finansal olarak alınacak tüm kararlar işletmenin kurulma aşamasından itibaren başlar. İşletme faaliyetlerine devam ettiği sürece finansal olarak alınacak tüm kararlar tüm süreçlerin bir parçasıdır. İşletmenin kurulma aşamasında gerekli olacak sermayenin nasıl ve nereden temin edilmesi gerektiği, sermayenin aktif varlıklara dağılımın nasıl yapılacağı, işletmenin yapacağı yatırımların nasıl olacağı, işletmenin borçlanması gerekirse nereden ve nasıl borçlanacağı gibi pek çok konuda finans departmanı devreye girer ve bu süreci yönetir.

Muhasebe Departmanı
Muhasebe kavramı işletmelerin mali olarak yaptıkları işlemleri sistemli bir şekilde kaydının tutulması, tutulan kayıtların sınıflandırılması, kayıtların yorumlanmasına verilen isimdir. Muhasebe departmanı bu özellikleri nedeniyle finans departmanını tamamlayan ve bilgi veren rolünü üstlenmektedir. Muhasebe departmanı işletmelerin parasal olarak ifade edilebilen her şeyin kaydını tutar. Muhasebe departmanı işletmelerin kaynaklarının nasıl oluştuğunu, oluşan kaynakların nasıl kullanıldığını, işletmelerin yerine getirdiği faaliyetler esnasında sahip olunan kaynakların ne kadar artıp azaldığını inceler. Muhasebe departmanı bu özellikleriyle işletmelerin faaliyetlerini izler, özetler ve yorumlar. Söz konusu özelliklerini yerine getirebilmek için muhasebe departmanı bir süreç izler. Muhasebe süreci girdi, süreç ve çıktı aşamalarından oluşur.
Girdi süreci işletmelerin belge ile tespit edilebilen finansal olaylarını inceler. Süreç, muhasebe departmanının kayıt ve sınıflandırma yaptığı aşamadır. Çıktı süreci girdi ve süreç aşaması sonucunda oluşan tabloya denir.

İnsan Kaynakları Departmanı
İnsan kaynakları departmanı işletmeler için oldukça önemli olan bir departmandır. İnsan kaynakları departmanı en genel tanımıyla işletmede çalışan kişilere yönelik çeşitli faaliyetleri planlamak ve yürütmektir. İnsan kaynakları departmanının çeşitli sorumlulukları vardır.
İşletme için uygun personelin işe alınması
İşe alınan personelin uyum programının yapılması
Kariyer planı yapılması
Çalışanların performans değerlendirilmesinin yapılması
İşletme çalışanlarının ortak hedef altında toplanabilmesi
Çalışanların motivasyonunun sağlanması

Halkla İlişkiler Departmanı
Halkla ilişkiler, işletmelerin çevresinden sempati, destek ve anlayış elde edebilmek ve elde ettiklerinin sürüdürülmesi için yaptığı faaliyetlerdir. Halkla ilişkiler departmanı işletmenin hedef kitlesinin davranışlarını inceler ve kötü izlenim oluşturulan hedef kitlenin düşüncelerini değiştirmek için iletişim stratejilerini kullanır. Bu özellikleriyle halkla ilişkiler departmanı işletmeler için oldukça önemlidir. Halkla ilişkiler departmanının asıl amacı işletmeyi ve işletmenin ürünlerinin tanıtılmasıdır. Bu nedenle işletmelerin halka ilişkiler departmanına oldukça önem vermesi gerekir.
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi